Sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców – zobacz film w języku migowym