KIEDY ZOSTANĄ ZARZĄDZONE I KIEDY ODBĘDĄ SIĘ WYBORY SAMORZĄDOWE?

Wybory samorządowe zarządza Prezes Rady Ministrów nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad.
Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad.

Oznacza to, że Prezes Rady Ministrów powinien:

  1. zarządzić wybory w okresie pomiędzy 16 lipca 2018 r. a 16 sierpnia 2018 r.;
  2. wyznaczyć datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający pomiędzy 17 października 2018 r. a 9 listopada 2018 r. (niedziele: 21 i 28 października oraz 4 listopada 2018 r.).