JAK GŁOSOWAĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH?

W zależności od tego, gdzie mieszkasz, dostaniesz trzy lub cztery karty do głosowania.

Jeżeli mieszkasz w mieście na prawach powiatu, dostaniesz trzy karty do głosowania: w wyborach do rady miasta, do sejmiku województwa oraz na prezydenta miasta.

 

Jeżeli mieszkasz w gminie lub w mieście, które nie jest miastem na prawach powiatu, dostaniesz cztery karty do głosowania: w wyborach do rady gminy lub miasta, do rady powiatu, do sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

Jeżeli mieszkasz w Warszawie, dostaniesz również cztery karty do głosowania: w wyborach do rady dzielnicy, do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, do sejmiku województwa oraz na Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Pamiętaj:

  1. w wyborach radnych w gminach i miastach do 20 000 mieszkańców, które przeprowadzane są w okręgach jednomandatowych, postaw tylko jeden znak  „x” w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata;
  2. w wyborach radnych, w których głosujemy na listy kandydatów, tj. w wyborach do rad gmin i miast powyżej 20 000 mieszkańców, wyborach do rad powiatów i sejmików województw, a także w wyborach do rad dzielnic m. st. Warszawy, postaw tylko jeden znak  „x” w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata z tylko jednej listy kandydatów;
  3. w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta postaw tylko jeden znak „x” przy nazwisku tylko jednego kandydata.

 

 

Pamiętaj, że znak „x” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.