KIEDY ODBĘDĄ SIĘ WYBORY DO SEJMU I SENATU?

Wybory posłów do Sejmu i Senatu odbywają się w okresie wyborczym ustalonym w Konstytucji RP.

Wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej, w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym ustalonym w Konstytucji RP.

9 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu i Senatu. Zgodnie z tym postanowieniem, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 roku.