DLACZEGO URNY WYBORCZE SĄ PRZEZROCZYSTE? CO Z TAJNOŚCIĄ GŁOSOWANIA?

Ustawodawca w 2015 r. wprowadził obowiązek stosowania we wszystkich wyborach, przeprowadzanych
od dnia 1 lipca 2016 r.  przezroczystych urn wyborczych. Kodeks wyborczy stanowi, że urna wyborcza jest wykonana z przezroczystego materiału.

Stosowanie przezroczystej urny nie przeczy tajności głosowania, ponieważ wyborca jest zobowiązany wrzucić kartę do urny w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.