KIEDY ODBĘDĄ SIĘ WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO?

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego odbywają się w okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Wybory zarządza Prezydent Rzeczypospolitej, w drodze postanowienia, nie później niż na 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym ustalonym w przepisach prawa Unii Europejskiej.

25 lutego 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z tym postanowieniem, wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019 roku.