Wyniki drugiego etapu IV edycji konkursu "Wybieram Wybory" (protokół)

2020-04-14

Wyniki drugiego etapu IV edycji konkursu "Wybieram Wybory" (protokół)

Znamy wyniki II (wojewódzkiego) etapu czwartej edycji konkursu "Wybieram Wybory", organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. Do finału konkursu, zakwalifikowało się 21 uczniów z 14 województw.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 5425 uczniów z 564 szkół w całej Polsce.

 

Etap szkolny

Etap szkolny Konkursu, polegający na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań i przyporządkowanych im trzech propozycji odpowiedzi, ukończyło 4476 uczniów.

Do drugiego (wojewódzkiego) etapu Konkursu zakwalifikowało się 81 uczniów z 14 województw. Najwięcej z: mazowieckiego (16), podkarpackiego (12) oraz równorzędnie małopolskiego i śląskiego (7).

 

Etap wojewódzki

Do Delegatur Krajowego Biura Wyborczego wpłynęły prace konkursowe od 78 uczestników.

Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego, wojewódzkiego etapu IV edycji konkursu "Wybieram Wybory" mieli za zadanie napisanie pracy na jeden z trzech tematów:

·         Wybory prezydenckie w Polsce w ujęciu historycznym.

·         Warunki i zasady równości w prawie wyborczym.

·         Sądowa kontrola wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Polsce.

 

Prace były oceniane ze względu na:

·         poprawność językową,

·         twórczy charakter pracy, w tym umiejętność formułowania własnych ocen,

·         dobór i umiejętność korzystania z literatury przedmiotu i sporządzania bibliografii.

 

Protokół z drugiego (wojewódzkiego) etapu Konkursu znajdziesz tutaj

CZYTAJ TAKŻE