Szef KBW o przygotowaniach do wyborów na posiedzeniu Komisji Wspólnej

2018-08-28

Szef KBW o przygotowaniach do wyborów na posiedzeniu Komisji Wspólnej

We wtorek (28 sierpnia) odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Od czasu objęcia stanowiska Szef Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak uczestniczy w każdym posiedzeniu Komisji. Dzisiejsze rozpoczęło się od informacji KBW na temat stanu przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych.

Szef KBW Magdalena Pietrzak przedstawiła szczegółową informację na temat stanu przygotowań do zbliżających się wyborów samorządowych. Odnosząc się do sprawy kwestionowania przez niektórych marszałków województw obowiązku drukowania i dostarczania kart do głosowania, minister Magdalena Pietrzak zaznaczyła, że w tej sprawie wyraźne stanowisko zajęła Państwowa Komisja Wyborcza.

Obowiązek marszałków województw w zakresie wykonania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze województwa, w tym z drukiem i dostarczeniem kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym na obszarze województwa, wynika z przepisów Kodeksu wyborczego. PKW oczekuje, że marszałkowie województw wykonają swoje ustawowe obowiązki – takie stanowisko zajęła Państwowa Komisja Wyborcza w odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa Pomorskiego, skierowane do Marszałka Sejmu RP. Więcej na ten temat: tutaj.

Szef KBW Magdalena Pietrzak poinformowała zebranych również o treści uchwał Państwowej Komisji Wyborczej, podjętych od czasu ostatniego posiedzenia Komisji Wspólnej. Zachęciła również do odwiedzania prowadzonych przez PKW i KBW serwisów internetowych, w których na bieżąco publikowane są informacje dotyczące zbliżających się wyborów samorządowych. Chodzi o: wybory2018.pkw.gov.pl, pkw.gov.pl oraz wybieramwybory.pl.

Podczas swojego wystąpienia minister Magdalena Pietrzak przypomniała, że w 27 sierpnia (poniedziałek) minął termin zawiadomienia odpowiednio PKW lub komisarzy wyborczych o utworzeniu komitetów wyborczych. Poinformowała, że w skali całego kraju do rejestracji zostało zgłoszonych ponad 9 tys. komitetów wyborczych. PKW zajęła się wszystkimi skierowanymi do niej zawiadomieniami o utworzeniu komitetów wyborczych. Zarejestrowała ich 26, a kolejne dwa wezwała do usunięcia wad zawiadomienia.

Bardzo sprawnie przebiega też rejestracja komitetów wyborczych przez komisarzy wyborczych. Zarejestrowali oni już prawie 9 tys. komitetów wyborczych – mówiła minister Magdalena Pietrzak. 

Przypomnijmy, PKW rejestruje komitety wyborcze partii politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii politycznych, a także – o ile działają na obszarze większym niż jedno województwo – komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców. 

Pozostałe komitety wyborcze, w tym te działające maksymalnie na obszarze jednego województwa, rejestrują właściwi terytorialnie komisarze wyborczy.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zostało zaplanowane na 26 września br. 

CZYTAJ TAKŻE