Minął termin nadsyłania prac w II etapie konkursu „Wybieram wybory”

2017-03-27

Minął termin nadsyłania prac w II etapie konkursu „Wybieram wybory”

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu konkursu mieli za zadanie przygotować esej na jeden z trzech tematów: „Zasada tajności głosowania-prawo czy obowiązek” , „Polskie wybory od odzyskania niepodległości w 1918 r.” oraz „E-voting — szansa i zagrożenie”. Do Delegatur Krajowego Biura Wyborczego wpłynęło 242 prace.

Wyboru najlepszych prac dokonają teraz komisarze wyborczy o zasięgu ogólnowojewódzkim wraz z dyrektorami Delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Prace będą oceniane ze względu na poprawność językową, twórczy charakter – w tym umiejętność formułowania własnych ocen -  oraz dobór i umiejętność korzystania z literatury przedmiotu i sporządzenia bibliografii.

Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikuje się po dwóch najlepszych autorów prac z województw: mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i dolnośląskiego oraz po jednym uczestniku etapu drugiego z pozostałych województw - łącznie 21 osób. Ponadto autorzy trzech najlepszych prac w każdym województwie otrzymają nagrody rzeczowe.

Wyniki II etapu zostaną ogłoszone do 11 kwietnia br. Finał konkursu obędzie się 25 kwietnia br. w Warszawie.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym pod hasłem „Wybieram Wybory” organizuje Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym. Ma on na celu upowszechnianie wiedzy o prawie wyborczym i propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w całym procesie wyborczym.

CZYTAJ TAKŻE