Konsultacje społeczne: karta do głosowania a nakładka Braille’a

2017-03-27

Konsultacje społeczne: karta do głosowania a nakładka Braille’a

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze zachęcają osoby z niepełnosprawnością - a zwłaszcza niewidome i słabo widzące -  do wyrażania swoich opinii w trwających konsultacjach społecznych na temat kształtu kart do głosowania.

Propozycją wyjściową do tych konsultacji jest karta w formie broszury o formacie A4. Jak wykazały dotychczasowe spotkania z wyborcami niepełnosprawnymi, jest ona dla nich bardziej poręczna niż inny, większy format.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym podczas ustalania wzoru karty do głosowania trzeba uwzględnić wymóg zapewnienia wyborcom niewidomym możliwości głosowania przy pomocy nakładek na karty do głosowania,  sporządzonych w alfabecie Braille’a. To oznacza, że nakładka musi mieć taki sam rozmiar jak karta. Nakładki muszą być dostępne w każdej obwodowej komisji wyborczej. Nakładki muszą być także możliwe do dostarczenia wyborcy ociemniałemu pocztą, jeśli zgłosi on chęć głosowania korespondencyjnego.

Podczas dotychczasowych konsultacji prezentowane były wyborcom niewidomym i niedowidzącym zarówno jednostronicowe płachty w formacie A0 wraz z odpowiednimi nakładkami, jak i karty w formacie A1 i A4, również z nakładkami.

Wyborcy  ci zwracali uwagę, że większy rozmiar karty do głosowania wraz z nakładką braillowską jest dla nich nieporęczny i wymaga pomocy innej osoby.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym karta do głosowania może być wyłącznie albo pojedynczą kartką albo broszurą. Nazwiska wszystkich kandydatów muszą być wydrukowane na karcie do głosowania 

Dla przykładu - w ostatnich wyborach do Sejmu w okręgu wyborczym nr 19, obejmującym Miasto Stołeczne Warszawa, karta do głosowania zawierała 370 nazwisk kandydatów, zarejestrowanych na 10 listach.  Wydrukowanie tych nazwisk na jednej stronie wymaga użycia formatu A0.

Opinie w sprawie kształtu kart do głosowania można przekazywać za pośrednictwem strony internetowej  >>KLIKNIJ TUTAJ<<

CZYTAJ TAKŻE