Konferencja z losowaniem jednolitych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw i przynajmniej jedną listę do każdego sejmiku

2018-09-25

Konferencja z losowaniem jednolitych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw i przynajmniej jedną listę do każdego sejmiku

Już jutro w siedzibie PKW odbędzie się konferencja, podczas której PKW przyzna w drodze publicznego losowania jednolite numery dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw i przynajmniej jedną listę do każdego sejmiku. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 15.00 i potrwa około pół godziny. 

Losowanie będzie stanowić część jutrzejszego posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej, które rozpocznie się ok. godz. 14 i będzie kontynuowane po zakończeniu konferencji. 

Konferencja odbędzie się 26 września 2018 roku (środa) o godz. 15.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej przy ul. Wiejskiej 10 w sali 114 (Sala Biała, I piętro – wejście A od strony Domu Poselskiego).

Krajowe Biuro Wyborcze udostępni przybyłym na konferencję ekipom sygnał zgodny ze standardami telewizyjnymi. KBW zapewni ponadto transmisję online w serwisach: YouTube, Facebook i Twitter. 

Udział w konferencji wymaga akredytacji do 25.09.2018 do godz. 17:00 pod adresem biuroprasowe@pkw.gov.pl – w wiadomości należy podać:

- imiona i nazwiska członków ekipy reporterskiej,

- numery PESEL członków ekipy reporterskiej,

- nazwę redakcji,

- numer telefonu do redakcji,

- numer telefonu komórkowego dziennikarza,

- typ mediów (prasa, radio, telewizja, portal internetowy).

Krajowe Biuro Wyborcze dysponuje trzema miejscami dla wozów transmisyjnych, z zastrzeżeniem, że jedno miejsce może zostać być przyznane tylko jednej grupie telewizyjnej (w przypadku przyznania miejsca wóz transmisyjny powinien być rozstawiony najpóźniej o godz. 7.30 w dniu konferencji). W razie wyczerpania puli miejsc dla wozów transmisyjnych pozostałe redakcje będą mogły rozstawić wozy transmisyjne we własnym zakresie, pod warunkiem uzyskania zezwoleń od właścicieli terenu.

UWAGA: pula gwarantowanych miejsc dla wozów transmisyjnych została wyczerpana na podstawie kolejności zgłoszeń (TVP INFO, TVN24 i POLSAT NEWS). 

Dziennikarze i członkowie ekip repoerterskich są proszeni o zabranie ze sobą aktualnych legitymacji prasowych. Możliwość wejścia do budynku dla ekip reporterskich od godz. 14.00 (nie dotyczy obsługi wozów transmisji).

CZYTAJ TAKŻE