Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2018 r. - frekwencja wg stanu na godz. 12.00

2018-11-04

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 listopada 2018 r. - frekwencja wg stanu na godz. 12.00

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 listopada 2018 r.

o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 12:00 w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 4 listopada 2018 r.

I.   Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 7 682 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 7 687 komisji obwodowych, informuje, że w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, według stanu na godz. 12:00 w dniu 4 listopada 2018 r.:

1)       liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 9 486 846;

2)       wydano karty do głosowania 1 481 178 osobom uprawnionym, co stanowi 15,61% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach.

II.  Zbiorcze informacje według województw:

Lp. 

Województwo 

Liczba obwodów 

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

%
(6:5)

ogółem

z których otrzymano dane

1

2

3

4

5

6

7

1.

dolnośląskie

474

474

571 711

74 987

13,12

2.

kujawsko-pomorskie

391

391

423 326

63 415

14,98

3.

lubelskie

669

668

630 900

114 347

18,12

4.

lubuskie

147

147

163 638

20 773

12,69

5.

łódzkie

460

460

549 922

84 540

15,37

6.

małopolskie

971

971

1 255 484

225 664

17,97

7.

mazowieckie

906

905

1 128 065

185 580

16,45

8.

opolskie

205

205

183 284

26 198

14,29

9.

podkarpackie

397

397

439 443

81 331

18,51

10.

podlaskie

206

206

241 930

44 371

18,34

11.

pomorskie

394

394

578 840

82 682

14,28

12.

śląskie

726

726

1 069 907

147 904

13,82

13.

świętokrzyskie

346

346

443 512

73 056

16,47

14.

warmińsko-mazurskie

414

414

511 425

81 441

15,92

15.

wielkopolskie

427

427

573 654

80 099

13,96

16.

zachodniopomorskie

554

551

721 805

94 790

13,13

 

III. Zbiorcze informacje w wybranych miastach:

 

Lp.

Miasto

Liczba obwodów ogółem

Liczba obwodów, z których otrzymano dane

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

%
(6:5)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Gdańsk

183

183

347 666

48 758

14,02

2.

Kielce

83

83

154 085

25 150

16,32

3.

Kraków

405

405

577 101

95 262

16,51

4.

Olsztyn

87

87

129 203

20 524

15,89

5.

Szczecin

192

189

293 965

35 789

12,17

 

IV. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gm. Nowe Piekuty, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie – 34,03%

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński

CZYTAJ TAKŻE