Drugi etap konkursu "Wybieram wybory"

2017-03-08

Drugi etap konkursu "Wybieram wybory"

273 uczniów z całego kraju zakwalifikowało się do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym pod hasłem „Wybieram Wybory”. To osoby, które poprawnie rozwiązały test z prawa wyborczego,  pisany 1 marca. Wyniki etapu szkolnego opublikowały dziś Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Podziękowania uczestnikom i gratulacje zwycięzcom przekazała Szef Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj. Podkreśliła, że wyniki pierwszego etapu wskazują na dobrą znajomość Kodeksu wyborczego wśród młodzieży. „To optymistyczna prognoza na przyszłość,  kiedy młodzi ludzie będą mogli wykorzystać tę wiedzę jako świadomi wyborcy” – dodała minister Tokaj.  Zapowiedziała też, że Konkurs będzie cykliczny, a jego następna edycja zostanie zorganizowana w 2018 roku.

W drugim etapie,  który odbywać się będzie na  szczeblu wojewódzkim,  uczestnicy konkursu przedstawią esej na jeden z trzech tematów: „Zasada tajności głosowania-prawo czy obowiązek” , „Polskie wybory od odzyskania niepodległości w 1918 r.” oraz „E-voting — szansa i zagrożenie”.

Termin dostarczenia prac do właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego mija 27 marca.  Wyboru najlepszych prac dokonają komisarze wyborczy o zasięgu ogólnowojewódzkim wraz z dyrektorami Delegatur. Finał konkursu obędzie się 25 kwietnia w Warszawie.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym pod hasłem „Wybieram Wybory” organizuje Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym. Ma on na celu upowszechnianie wiedzy o prawie wyborczym i propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w całym procesie wyborczym. 

CZYTAJ TAKŻE