Dobiega końca etap wojewódzki konkursu "Wybieram wybory"

2017-03-24

Dobiega końca etap wojewódzki konkursu "Wybieram wybory"

Przypominamy, że w najbliższy poniedziałek, 27 marca, mija termin składania prac przez uczestników II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”.  Prace muszą zostać złożone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o zasięgu ogólnowojewódzkim.

Zgodnie  z regulaminem Konkursu, esej musi być podpisany przez jego  autora, jak również przez dyrektora szkoły, jego zastępcę lub nauczyciela.  Taki podpis jest potwierdzeniem, że praca jest oryginalna.

Esej musi być dostarczony do właściwej Delegatury do poniedziałku, 27 marca br., w godzinach działania delegatury. Jeśli praca jest wysyłana mailem, musi zostać zeskanowana do  formatu PDF. Mail musi wpłynąć do na adres Delegatury do godziny 23:59 w poniedziałek.  Jeśli praca wysyłana jest  pocztą, liczy się nie data stempla pocztowego, a data wpłynięcia do Delegatury.

Ponad 250 uczestników II etapu konkursu ma za zadanie przygotować esej na jeden z trzech tematów: „Zasada tajności głosowania-prawo czy obowiązek” , „Polskie wybory od odzyskania niepodległości w 1918 r.” oraz „E-voting — szansa i zagrożenie”.

Wyboru najlepszych prac dokonają komisarze wyborczy o zasięgu 
ogólnowojewódzkim wraz z dyrektorami Delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Wyniki II etapu zostaną ogłoszone do 11 kwietnia br. Finał konkursu obędzie się 25 kwietnia br. w Warszawie.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym pod hasłem „Wybieram Wybory” organizuje Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym. Ma on na celu upowszechnianie wiedzy o prawie wyborczym i propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w całym procesie wyborczym.

CZYTAJ TAKŻE