JAK GŁOSOWAĆ W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH?

W zależności od tego, gdzie mieszkasz, dostaniesz trzy lub cztery karty do głosowania.

Jeżeli mieszkasz w mieście na prawach powiatu, dostaniesz trzy karty do głosowania: w wyborach do rady miasta, do sejmiku województwa oraz na prezydenta miasta.

Jeżeli mieszkasz w gminie lub w mieście, które nie jest miastem na prawach powiatu, dostaniesz cztery karty do głosowania: w wyborach do rady gminy lub miasta, do rady powiatu, do sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

 

 

Jeżeli mieszkasz w Warszawie, dostaniesz również cztery karty do głosowania: w wyborach do rady dzielnicy, do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, do sejmiku województwa oraz na Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

W wyborach radnych postaw tylko jeden znak  „x” w kratce obok nazwiska tylko jednej osoby z tylko jednej listy kandydatów.

W wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta postaw tylko jeden znak „x” przy nazwisku tylko jednego kandydata.

 

 

Pamiętaj, że znak „x” to dwie linie przecinające się wewnątrz kratki :-)