DLACZEGO URNY WYBORCZE BĘDĄ PRZEZROCZYSTE? CO Z TAJNOŚCIĄ GŁOSOWANIA?

Ustawodawca w 2015 r. wprowadził obowiązek stosowania we wszystkich wyborach, przeprowadzanych
od dnia 1 lipca 2016 r.  przezroczystych urn wyborczych. Kodeks wyborczy stanowi, że urna wyborcza jest wykonana z przezroczystego materiału.

(art. 41a § 1)

Ustawodawca przesądził jednocześnie, że wyborca, w celu zapewnienia tajności głosowania, może skorzystać z uprawnienia wrzucenia karty lub kart do głosowania do urny wyborczej w kopercie.

Jeżeli obawiasz się o tajność swojego głosu, możesz przed wrzuceniem do urny włożyć kartę – lub karty do głosowania - do koperty. Koperty dostępne będą w każdym lokalu wyborczym.