Trzeci test Systemu WOW przeprowadzony pomyślnie

2017-12-13

Trzeci test Systemu WOW przeprowadzony pomyślnie

Krajowe Biuro Wyborcze przeprowadziło trzeci z serii testów informatycznego Systemu Wsparcia Organów Wyborczych przygotowanego dla wyborów samorządowych. Podobnie jak dwa poprzednie, także i ten przebiegł pomyślnie. Test wydajnościowy potwierdził prawidłowość założeń i właściwe przygotowanie oprogramowania oraz konfigurację sprzętu.

W ramach trzeciego testu nadano użytkownikom uprawnienia kalkulatora wyborczego (czyli modułu odpowiedzialnego za generowanie protokołów z obwodowych komisji wyborczych), przyznano numery komitetom wyborczym, wprowadzono protokoły obwodowe dla wszystkich szczebli samorządu terytorialnego w różnych konfiguracjach oraz sprawdzono poprawność działania sygnalizacji ponad 240 klas błędów w protokołach. Na koniec zweryfikowano poprawność tworzenia zestawień, protokołów wyników oraz arkuszy kalkulacyjnych zawierających dane z wyborów.

W trakcie testu przesłano na serwer łącznie 8060 protokołów obwodowych, które następnie zostały poprawnie zweryfikowane. Nie stwierdzono żadnych problemów wydajnościowych w czasie przesyłu protokołów.

Trzeci test Systemu Wsparcia Organów Wyborczych odbył się na przełomie listopada i grudnia. System, przygotowany przez Krajowe Biuro Wyborcze ma być testowany regularnie do czasu wyborów samorządowych, planowanych na jesień 2018 roku.

CZYTAJ TAKŻE

SPRAWDŹ
SWOJĄ
WIEDZĘ!

Weź udział w Quizie Wyborczym