Szef KBW do premiera: konieczność pilnych zmian w budżecie państwa

2018-02-20

Szef KBW do premiera: konieczność pilnych zmian w budżecie państwa

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych znacząco wzrosły koszty przeprowadzania wyborów i referendów oraz koszty funkcjonowania Krajowego Biura Wyborczego – pisze w liście do premiera Szef KBW Beata Tokaj. Wzrost ten szacowany jest na kwotę 605 milionów 154 tysiące 403 złote.

W załączniku do pisma zawarte zostały szczegółowe wyliczenia dotyczące niezbędnego wzrostu nakładów. Zgodnie z szacunkami Krajowego Biura Wyborczego  rezerwa celowa 17 „Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów” powinna wzrosnąć o 598 milionów 150 tysięcy złotych.

 KBW wskazuje, między innymi, że koszt zakupu sprzętu do transmisji i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych – przy założeniu 28 tysięcy obwodów głosowania — wyniesie  84 miliony złotych. Komputery i drukarki dla komisji to koszt 100 milionów złotych, skanery – dalsze 3 miliony. Koszt transmisji z przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych szacowany jest na 50 milionów złotych. Wynagrodzenia urzędników wyborczych wyniosą łącznie  95,5 miliona złotych, a wydatki na ich biura 32, 5 miliona.

Dodatkowy koszt diet dla obwodowych komisji wyborczych, w związku z powoływaniem dwóch komisji wyborczych - ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania - to zgodnie z wyliczeniami KBW 112,5 miliona złotych. Dodatkowy koszt uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych to niespełna 8, 5 miliona złotych.

Krajowe Biuro Wyborcze podkreśla, że wydatki na wybory samorządowe, planowane przed wejściem w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego wynosiły 307,9 miliona złotych. W obecnej sytuacji kwotę tę należy zwiększyć o 484,6 miliona – do  792,5 miliona złotych.

Planowane wydatki na referendum ogólnokrajowe wynosiły niespełna 140 milionów złotych. Kwotę tę należy zwiększyć o ponad 111 milionów – do 250,5 miliona złotych.

Wydatki na ewentualne wybory uzupełniające do Senatu wynosiły nieco ponad 2,5 miliona złotych. Zgodnie z szacunkami KBW należy je zwiększyć niemal dwukrotnie – do 4 i pół miliona.

Krajowe Biuro Wyborcze wskazuje także, że sam budżet KBW w związku z realizacją nowych zadań powinien zostać zwiększony o ponad 7 milionów złotych  - z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia dla nowych komisarzy wyborczych oraz siedziby dla nich.

Pismo do Prezesa Rady Ministrów skierowane zostało także do wiadomości Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Ministra Finansów oraz Szefów Klubów Parlamentarnych i Poselskich.

CZYTAJ TAKŻE

SPRAWDŹ
SWOJĄ
WIEDZĘ!

Weź udział w Quizie Wyborczym