Stanowisko PKW w związku z ogłoszeniem ustawy nowelizującej Kodeks wyborczy

2018-01-22

Stanowisko PKW w związku z ogłoszeniem ustawy nowelizującej Kodeks wyborczy

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130), która wejdzie w życie dnia 31 stycznia 2018 r., informuje o zajętym stanowisku dotyczącym niektórych przepisów tej ustawy.

1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 powołanej ustawy od dnia jej wejścia w życie do zakończenia obecnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego nie przeprowadza się nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów tych organów, z wyjątkiem wyborów zarządzonych przed dniem jej wejścia w życie. W opinii Państwowej Komisji Wyborczej wybory te powinny zostać przeprowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów Kodeksu wyborczego. Analogicznie, referenda lokalne w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzane w toku obecnej kadencji powinny być przeprowadzane na podstawie przepisów dotychczasowych.

2.  Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, rady gmin mają dokonać podziału gmin na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Ustawa nie zawiera wskazania, że czynności te wykonują tylko rady gmin, w których dotychczasowy podział nie spełnia wymogów ustawy. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza wyraża stanowisko, że do dokonania podziału zobowiązane są rady wszystkich gmin, nawet jeżeli nowe uchwały będą powielały rozstrzygnięcia dotychczasowe.

CZYTAJ TAKŻE

SPRAWDŹ
SWOJĄ
WIEDZĘ!

Weź udział w Quizie Wyborczym