Stanowisko PKW w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym

2018-02-07

Stanowisko PKW w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym

Z powodu nowych procedur wydłuży się czas podania wyników wyborów – stwierdza Państwowa Komisja Wyborcza w stanowisku wobec zmian w Kodeksie wyborczym. Ponadto PKW zwraca uwagę, że w budżecie państwa brakuje co najmniej 142 milionów złotych na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Państwowa Komisja Wyborcza po przeanalizowaniu przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych podkreśla, że wydłuży się czas podania wyników głosowania i wyników wyborów w związku z pracą dwóch obwodowych komisji wyborczych. PKW zwraca uwagę, że przyjęta w nowelizacji Kodeksu procedura przekazywania dokumentów przez komisję przeprowadzającą głosowanie komisji, która będzie liczyć głosy wydłuży procedurę ustalania wyników głosowania w obwodzie. Ponadto pierwszeństwo sporządzenia protokołu papierowego przed wprowadzeniem danych z protokołu do systemu informatycznego może generować błędy w obliczeniach. PKW zwraca uwagę, że jeśli system informatyczny wyłapie błędy, protokół trzeba będzie sporządzać na nowo. Do tej pory natomiast komisja obwodowa najpierw wprowadzała dane do systemu, a dopiero potem, gdy wszystko się zgadzało, sporządzała protokół z głosowania.  Zmiana w tym zakresie także wpłynie w ocenie PKW na opóźnienie podania wyników głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina także, że w tegorocznym budżecie państwa zaplanowane jest niespełna 458 milionów złotych  z przeznaczeniem m. in. na przeprowadzenie wyborów samorządowych, na planowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej referendum ogólnokrajowe oraz ewentualne wybory uzupełniające do Senatu. Kwota ta została zaplanowana przed nowelizacją Kodeksu wyborczego. Natomiast z szacunków przeprowadzonych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika że koszt samych tylko wyborów samorządowych wynosił będzie około 600 milionów złotych. W kwocie tej mieszczą się między innymi wydatki na: druk kart do głosowania, wyposażenie lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, druk obwieszczeń wyborczych oraz obsługę informatyczną. Wzrośnie również koszt utrzymania administracji wyborczej. Pojawią się dodatkowe koszty obsługi obwodowych komisji wyborczych z uwagi na wprowadzenie obowiązku prowadzenia transmisji, szacowane przez PKW na 200 milionów złotych. Dwukrotnie wzrosła także liczba komisarzy wyborczych - wynagrodzenie miesięczne komisarza wyborczego wynosi 5 368,26 zł.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę, że na przeprowadzenie samych tylko wyborów samorządowych należy zabezpieczyć w budżecie państwa dodatkowo najmniej 142 milionów złotych. Do tego należy doliczyć kwotę przeprowadzenia ewentualnego referendum ogólnokrajowego oraz ewentualnych wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

CZYTAJ TAKŻE

SPRAWDŹ
SWOJĄ
WIEDZĘ!

Weź udział w Quizie Wyborczym