Spotkanie PKW z kandydatami na Szefa KBW w najbliższą środę

2018-02-19

Spotkanie PKW z kandydatami na Szefa KBW w najbliższą środę

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński poinformował, że PKW spotka się w środę, 21 lutego z kandydatami na Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłał do PKW nazwiska trzech kandydatów na Szefa KBW. Są to Magdalena Pietrzak, Mirosław Sanek i Paweł Szrot.

Sędzia Hermeliński powiedział na spotkaniu z dziennikarzami, że informacje przedstawione o kandydatach są „dosyć szczupłe i wątłe” – zawierają wykaz miejsc pracy kandydatów oraz informacje na temat ich wykształcenia.  Przewodniczący PKW wyraził oczekiwanie, że komisja uzyska więcej informacji podczas bezpośrednich rozmów z kandydatami. "Wszyscy trzej kandydaci będą zaproszeni na rozmowę, chcemy zorientować się, co do zasobu ich wiedzy w szczególności w zakresie prawa wyborczego" – podkreślił Wojciech Hermeliński.  Spotkania te odbędą się w najbliższą środę, od godziny 12.30.

Przewodniczący PKW wyraził ubolewanie, że troje zgłoszonych kandydatów jest ściśle związanych z władzą wykonawczą. „Nie jest to okoliczność, która dyskryminuje, ale która będzie podlegała ocenie” – podkreślił Wojciech Hermeliński. Dodał, że PKW spodziewała się, że kandydaci nie będą "stricte związani z polityką". „Liczyłem, że być może uda się władzom przedstawić kandydatury, które będą trochę bardziej odległe od centrów decyzyjnych, politycznych – tak się nie stało” – przyznał Przewodniczący PKW. Zaznaczył, że „być może kandydaci przedstawią nam takie informacje o sobie, że będziemy mogli z całym zaufaniem powierzyć jednej z tych osób funkcję Szefa Krajowego Biura Wyborczego”. „Na pierwszy rzut oka wywołuje to jednak wrażenie, że są to kandydaci partyjni” – przyznał Przewodniczący PKW.

Wojciech Hermeliński nie wykluczył, że PKW może odrzucić wszystkich trzech kandydatów. „Niczego nie mogę wykluczyć, być może którąś z tych osób wybierzemy, ale być może nie i będziemy prosić ministra o przedstawienie kolejnych dwóch osób” – powiedział sędzia Hermeliński.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego nowy Szef KBW ma zostać powołany przez PKW do 2 marca br. spośród trzech kandydatów przedstawionych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Kandydatury te minister konsultuje z szefami kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenta. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do kandydatów, PKW niezwłocznie poinformuje o tym ministra, który przedstawi kolejne dwie kandydatury, również skonsultowane z szefami trzech kancelarii. Jeśli żaden z kandydatów na Szefa KBW ponownie nie zostanie zaakceptowany, wtedy Szefa powoła minister spraw wewnętrznych.

Kadencja Szefa KBW trwać będzie 7 lat. PKW będzie mogła go odwołać przed upływem kadencji w uzgodnieniu z szefem MSWiA.

Szef Krajowego Biura Wyborczego nie może należeć do partii politycznej, nie może też być skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego ani za przestępstwo umyślne skarbowe.

CZYTAJ TAKŻE

SPRAWDŹ
SWOJĄ
WIEDZĘ!

Weź udział w Quizie Wyborczym