Przewodniczący PKW: niektóre zmiany na niekorzyść procesu wyborczego

2018-01-31

Przewodniczący PKW: niektóre zmiany na niekorzyść procesu wyborczego

Wprowadzanie zmian struktury organów wyborczych na kilka miesięcy przed wyborami jest niewłaściwe - ocenił  w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Wojciech Hermeliński odniósł się w ten sposób do wchodzącej dziś w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego, która przewiduje między innymi powołanie nowego Szefa Krajowego Biura Wyborczego i stu nowych komisarzy wyborczych.  Zdaniem sędziego Hermelińskiego kultura polityczna nakazywałaby przeprowadzanie tak daleko idących zmian na przykład po przypadających w przyszłym roku wyborach parlamentarnych.

Według Wojciecha Hermelińskiego niektóre zmiany wprowadzane nowelizacją będą na niekorzyść procesu wyborczego. Przewodniczący PKW wymienił tu między innymi nowy sposób powoływania obwodowych komisji wyborczych. „Dotychczas co do zasady w komisji wyborczej byli przedstawiciele wszystkich komitetów, które zgłaszały swoich kandydatów. Po zmianie przepisów na dziewięciu członków komisji terytorialnej sześciu członków ma być przedstawicielami dużych partii. Dla pozostałych komitetów zostają tylko trzy miejsca” – wyjaśnił sędzia Hermeliński. Przypomniał także, że PKW wielokrotnie krytykowała zmianę definicji znaku „X” oraz zasad ustalania ważnego głosu.

Przewodniczący PKW zwrócił uwagę, że ustawodawca odchodzi od systemu sędziowskiego, który gwarantował przejrzystość i uczciwość wyborów, na rzecz komisarzy, którzy mogą być bliskimi współpracownikami partii politycznych.” Oni będą mogli przed wyborem być nawet długoletnimi członkami partii politycznych, a na dzień przed wyborem oddać legitymację partyjną. To niebezpieczne dla bezstronnego procesu wyborczego” – ocenił Wojciech Hermeliński. Podkreślił, że rządzący nie wyjaśnili, dlaczego przechodzi się na system partyjno-rządowy i czym podyktowana jest zmiana w składzie PKW, jaka nastąpi po wyborach parlamentarnych w 2019 roku.

Wśród korzystnych rozwiązań w nowelizacji Kodeksu wyborczego przewodniczący PKW wymienił kartę do głosowania w formie „książeczki”, wzmocnienie uprawnień mężów zaufania oraz przyznanie prawa monitorowania wyborów przez przedstawicieli  organizacji społecznych. Jednocześnie zapewnił, że „nie ma i nie było groźby zafałszowania wyborów”.  

Wojciech Hermeliński powtórzył, że Państwowa Komisja Wyborcza podejmie próbę powołania Szefa Krajowego Biura Wyborczego i komisarzy wyborczych. „Ten obowiązek nakłada na nas ustawa i nie jest tak, że my się obrażamy, bo nam się przepisy nie podobają” – podkreślił. Zaznaczył, że nowy Szef KBW to musi być osoba doświadczona i praktyk posiadający rozległą wiedzę.  „Do tej pory żadne nazwiska nie zostały nam przedstawione. Czekamy na ruch ministra Brudzińskiego” – powiedział sędzia Hermeliński.

CZYTAJ TAKŻE

SPRAWDŹ
SWOJĄ
WIEDZĘ!

Weź udział w Quizie Wyborczym