Przewodniczący PKW: ponad 70 zmian w Kodeksie rzutuje na procedurę wyborczą

2018-01-23

Przewodniczący PKW: ponad 70 zmian w Kodeksie rzutuje na procedurę wyborczą

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej przekazał Marszałkowi Sejmu oraz ministrowi spraw wewnętrznych i administracji listę 76 zmian w Kodeksie wyborczym, których wejście w życie ma bezpośredni wpływ na przebieg procedury wyborczej. Wojciech Hermeliński spotkał się w Sejmie z Markiem Kuchcińskim oraz Joachimem Brudzińskim. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Marszałka. "To jest spora liczba zmian, z którymi trzeba się zapoznać i do nich przygotować" - podkreślił Przewodniczący PKW

Jak powiedział po spotkaniu sędzia Hermeliński podczas rozmowy nie padły żadne nazwiska kandydatów na Szefa Krajowego Biura Wyborczego ani komisarzy wyborczych. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego kandydatów na te stanowiska będzie przestawiał PKW szef MSWiA. Przewodniczący PKW wyraził nadzieję, że kandydaci będą spełniać kryteria merytoryczne do pełnienia tych funkcji.  Wojciech Hermeliński nie wykluczył jednocześnie że może dojść do sytuacji, w której PKW nie poprze żadnego z kandydatów na Szefa KBW ze względu na brak kwalifikacji merytorycznych. "Mam nadzieję, że kandydaci nam przedstawieni będą spełniali te warunki, jakie powinni spełniać jako przyszli szefowie Krajowego Biura Wyborczego" – powiedział Przewodniczący PKW. Dodał, że podczas spotkania ustalono, że nowi komisarze wyborczy będą musieli być  przeszkoleni choćby w podstawowym zakresie znajomości prawa wyborczego. "Będą to osoby z wykszałceniem prawniczym, ale jednak pewnie trudno im się będzie poruszać w materii prawa  wyborczego, także takie szkolenie będzie konieczne" - wyjaśnił przewodniczący PKW.  Jak zaznaczył " trochę czasu jeszcze jest, ale nie za dużo, bo na powołanie komisarzy będziemy mieli jako PKW dwa miesiące, licząc od daty wejścia w życie ustawy, no i miesiąc tylko na powołanie szefa Krajowego Biura Wyborczego, licząc też od daty wejścia w życie ustawy".

Według Wojciecha Hermelińskiego minister Brudziński deklarował pełną chęć współpracy z PKW i jak mówił sędzia Hermeliński „podkreślał, że tutaj chodzi o dobro procesu wyborczego, o dobro wyborców”. „Chodzi o to, żeby te wybory przebiegły tak, jak przebiegały ostatnio, w 2015 r., w takiej atmosferze, że wiadomo, że będą to wybory transparentne, uczciwe, przeprowadzone sprawnie. Dla mnie również to jest oczywiste, ja się z panem ministrem w tym zakresie w pełni zgadzam" – podkreślił Wojciech Hermeliński. Jak poinformował, osobą wyznaczoną przez szefa MSWiA do roboczych kontaktów z PKW będzie sekretarz stanu w tym resorcie, Paweł Szefernaker.

Przewodniczący PKW powiedział także, że podczas spotkania wyraził po raz kolejny ubolewanie z faktu, że ustawodawca odchodzi od systemu sędziowskiego. „Trzeba się z tym pogodzić, że są nowe przepisy i że już nie będą sędziowie komisarzami, że PKW również za jakiś czas zmieni swój skład osobowy" – powiedział Wojciech Hermeliński.  Przypomniał, że PKW starała się przed wejściem w życie noweli przedstawiać swoje wątpliwości. "Część rzeczywiście została uwzględniona, chociaż uważam, że to nie jest zbyt duża część, no ale cóż, przepisy wejdą w życie niedługo i trzeba będzie do nich się stosować" - podkreśłił.

CZYTAJ TAKŻE

SPRAWDŹ
SWOJĄ
WIEDZĘ!

Weź udział w Quizie Wyborczym