Prawie tysiąc działań wyborczych w obecnej kadencji samorządów

2017-07-07

Prawie tysiąc działań wyborczych w obecnej kadencji samorządów

Dokładnie 992 działania wyborcze w samorządach przeprowadziły Delegatury Krajowego Biura Wyborczego i Komisarze Wyborczy od początku obecnej kadencji samorządów, która rozpoczęła w listopadzie 2014 roku. To głosowania w wyborach uzupełniających do rad gminnych i miejskich, wybory przedterminowe wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, referenda lokalne – ale także obsadzanie mandatów bez głosowania tam, gdzie zarejestrowany został tylko jeden kandydat czy podejmowanie decyzji, że mandat pozostanie nieobsadzony, jeśli żaden komitet wyborczy nie zgłosi swojego kandydata.

Tysięczne wybory będą miały miejsce za dwa tygodnie, 23 lipca.

Średnio każdej niedzieli w całym kraju odbywa się sześć wyborów lub referendów. Jedyne niedziele, kiedy nie odbywają się wybory, to 25 grudnia i Niedziela Wielkanocna.

W najbliższą niedzielę, 9 lipca, odbędą się przedterminowe wybory wójta gminy Boćki w województwie podlaskim i wyboru uzupełniające do Rady Gminy Izbica w województwie lubelskim. Mandat radnego gminy Ciasna w województwie śląskim zostanie obsadzony bez głosowania. Natomiast zarządzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Zakrzów w Lubelskiem pozostanie nieobsadzony do końca kadencji, bowiem nie zgłosił się żaden komitet wyborczy, który chciałby wystawić kandydata na wakujące miejsce w radzie.

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów uzupełniających i innych działań Delegatur Krajowego Biura Wyborczego znajdują się na ich stronach internetowych. Publikowane są także na profilach Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej w portalach społecznościowych.

CZYTAJ TAKŻE

SPRAWDŹ
SWOJĄ
WIEDZĘ!

Weź udział w Quizie Wyborczym