Krajowe Biuro Wyborcze rozpoczyna ogólnopolskie testy systemu informatycznego

2017-09-28

Krajowe Biuro Wyborcze rozpoczyna ogólnopolskie testy systemu informatycznego

Z początkiem października Krajowe Biuro Wyborcze rozpocznie testy systemu Wsparcia Organów Wyborczych. Testy obejmą Delegatury KBW i będą dotyczyły modułów, odnoszących się do wyborów samorządowych. To pierwszy z serii testów, które będą prowadzone przed wyborami, planowanymi na jesień 2018 roku.

System Wsparcia Organów Wyborczych pełnić będzie pomocniczą rolę przy przeprowadzaniu wyborów samorządowych. „System nie liczy głosów” –  podkreśla Szef Krajowego Biura Wyborczego, Beata Tokaj. Dodaje, że podstawę obliczenia wyników głosowania stanowi ciężka praca członków obwodowych komisji wyborczych, którzy liczą głosy, oddane w lokalach wyborczych. „System służy do weryfikowania prawidłowości obliczeń - między innymi przy przeliczaniu głosów na mandaty - i do wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości” – zaznacza minister Tokaj.

W ramach pierwszego testu zostaną sformułowane przykładowe meldunki wyborcze. Znajdą się w nich między innymi informacje o liczbie wyborców, okręgów wyborczych oraz mandatów do obsadzenia w danym okręgu w wyborach do rad gmin, powiatów i województw.  Prowadzona będzie także testowa rejestracja komitetów wyborczych o zasięgu ogólnopolskim i ogólnowojewódzkim oraz rejestracja komitetów lokalnych. W ramach testu Delegatury będą ponadto sprawdzać moduły odnoszące się do powoływania terytorialnych komisji wyborczych.

System WOW przygotowany został przez Krajowe Biuro Wyborcze.  

CZYTAJ TAKŻE

SPRAWDŹ
SWOJĄ
WIEDZĘ!

Weź udział w Quizie Wyborczym