KBW: zgodnie z prawem projekt budżetu został złożony do końca lipca 2017

2018-02-28

KBW: zgodnie z prawem projekt budżetu został złożony do końca lipca 2017

Krajowe Biuro Wyborcze informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, było zobowiązane przedstawić Ministerstwu Finansów projekt budżetu na 2018 rok do końca lipca 2017 roku. Stosowny dokument został przekazany do Ministerstwa Finansów 28 lipca ubiegłego roku. Zawarte w nim wydatki na zadania wyborcze, zgłoszone do rezerwy celowej zostały oszacowane na kwotę 457 milionów 700 tysięcy złotych   - w tym na samorządowe - 307 milionów 900 tysięcy złotych.

Krajowe Biuro Wyborcze podkreśla, że projekt budżetu na 2018 rok został przygotowany na podstawie przepisów ustawy Kodeks wyborczy według stanu prawnego na koniec lipca 2017 roku.

KBW zaznacza, że projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, którego częścią jest nowelizacja Kodeksu wyborczego, został złożony do laski marszałkowskiej 10 listopada 2017 roku.

16 listopada 2017 roku informacja o możliwym wzroście kosztów wyborów samorządowych w związku z planowanymi zmianami w Kodeksie wyborczym została przekazana w piśmie Przewodniczącego Państwowej Komisji do najważniejszych osób w państwie. „Szacować można, że łączne koszty przeprowadzenia wyborów samorządowych i roczne koszty utrzymania administracji wyborczej związane z wejściem w życie ustawy zwiększą się w 2018 roku w stosunku do planu o ponad 300 milionów złotych. Należy przy tym zauważyć, że kwota zaplanowana na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku wynosi 307 milionów 900 tysięcy złotych” – napisał sędzia Wojciech Hermeliński w piśmie do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu oraz szefów klubów poselskich.

Kwestia niewystarczających środków na wybory samorządowe była jednym z tematów rozmów Przewodniczącego PKW z Marszałkiem Sejmu RP w dniu 24 listopada 2017.

Zarówno Przewodniczący PKW jak i Szef KBW wielokrotnie w publicznych wypowiedziach podnosili kwestię braku wystarczających środków finansowych na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Krajowe Biuro Wyborcze zwraca uwagę, że ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych została uchwalona przez Sejm 14 grudnia ubiegłego roku. Senat wprowadził do niej poprawki 21 grudnia, a Sejm rozpatrzył te poprawki 10 stycznia 2018 roku.  Prezydent RP podpisał ustawę 15 stycznia. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw 16 stycznia i weszła w życie 14 dni od dnia opublikowania – czyli 31 stycznia. Formalnie zatem Krajowe Biuro Wyborcze miało zaledwie dwa tygodnie na przygotowanie się do wejścia w życie nowych przepisów.

CZYTAJ TAKŻE

SPRAWDŹ
SWOJĄ
WIEDZĘ!

Weź udział w Quizie Wyborczym