Gminy bardzo dobrze oceniają współpracę z Krajowym Biurem Wyborczym

2018-02-16

Gminy bardzo dobrze oceniają współpracę z Krajowym Biurem Wyborczym

4,91 w pięciostopniowej skali – taką ocenę uzyskało Krajowe Biuro Wyborcze wśród gmin, pytanych o współpracę z KBW przy organizowaniu wyborów. To wyniki ankiety, przeprowadzonej przez KBW w związku z realizacją przepisów ustawy budżetowej. Ankiety rozesłane zostały do 295 gmin, w których w 2017 roku przeprowadzone zostały wybory uzupełniające, ponowne i przedterminowe do organów samorządu terytorialnego.

Najlepszy wynik– prawie 93 procent odpowiedzi „bardzo dobrze” – KBW uzyskało w odpowiedzi na pytanie o ocenę przygotowania odpowiedzi na korespondencję w sprawie wcześniejszych wyborów, adresowaną do KBW. Niewiele niższe noty – 92 procent ocen bardzo dobrych – zebrały działania KBW w zakresie przygotowania organizacyjnego wyborów.  90,5 procent respondentów uznało, że KBW wykonuje bardzo dobrze obsługę finansowo-księgową w związku z wyborami przedterminowymi, ponownymi lub uzupełniającymi, a niespełna 89 procent bardzo dobrze oceniło realizację zadań KBW w zakresie wsparcia systemu informatycznego. W żadnej z kategori żadna z gmin nie przyznała KBW oceny "źle" lub "bardzo źle"

Wśród ocen opisowych dołączonych do ankiet przeważały pozytywne komentarze pod adresem Delegatur Krajowego Biura Wyborczego oraz profesjonalizmu i kompetencji kierownictwa i pracowników. Respondenci zwracali między innymi uwagę na szybkie udzielanie odpowiedzi na pytania czy rozwiązywanie wszelkich problemów.

Podobna ankieta przeprowadzona została przez Krajowe Biuro Wyborcze wśród Komisarzy Wyborczych. Ci z kolei ocenili współpracę z KBW na 4,97 w skali od 1 do 5. Najwięcej ocen bardzo dobrych uzyskały organizacja narad i posiedzeń organizowanych w związku z wcześniejszymi wyborami, przygotowanie organizacyjne tych wyborów oraz przygotowywanie aktów prawnych, odpowiedzi na korespondencję i obsługa finansowo-księgowa.

CZYTAJ TAKŻE

SPRAWDŹ
SWOJĄ
WIEDZĘ!

Weź udział w Quizie Wyborczym