19 grudnia spotkanie Przewodniczącego PKW z Prezydentem RP

2017-12-15

19 grudnia spotkanie Przewodniczącego PKW z Prezydentem RP

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński poinformował, że w najbliższy wtorek, 19 grudnia spotka się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, by przekazać mu uwagi i sugestie, dotyczące zmian w Kodeksie wyborczym. W programie „Fakty po Faktach” w TVN24 sędzia Hermeliński powiedział, że w szczególności chodzi tu o przepisy, dotyczące powoływania komisarzy wyborczych oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. „Nie wypada mi prezydenta nakłaniać do jakiejś decyzji,  bo to pan prezydent sam najlepiej wie, ograniczę się do uwypuklenia kwestii, które uważamy za bardzo niebezpieczne dla procesu wyborczego” – podkreślił sędzia Hermeliński.

Przewodniczący PKW powtórzył, że zmiany, zaproponowane w ostatniej chwili do projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego, wprowadzają „bardzo silny element rządowy” do procesu wyborczego. Dotyczy to wskazywania przez ministra spraw wewnętrznych i administracji kandydatów na komisarzy wyborczych oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Wojciech Hermeliński podkreślił, że to dwa filary, na których opiera się Państwowa Komisja Wyborcza,  a  tymczasem nowela Kodeksu wyborczego ogranicza związane z nimi kompetencje PKW.  „Jeśli nam się ogranicza kompetencje, to my stajemy się taką wydmuszką” – ocenił sędzia Hermeliński. Podkreślił, że bez Krajowego Biura Wyborczego PKW nie jest w stanie przeprowadzić wyborów. „To jest bat na PKW, nie daje się nam możliwości zakwestionowania któregoś z trzech kandydatów na Szefa Biura, w zamian mówi się, że jak nie przyjmiemy któregoś z nich, to minister wyznaczy” – mówił.

Według sędziego Hermelińskiego ustawodawca powinien być konsekwentny i powierzyć rządowi czy też szefowi MSWiA organizację wyborów – tak jak dzieje się to np. w Niemczech. Tymczasem jak powiedział tworzy się hybrydę, w której „z Niemiec bierze się troszkę, z Wielkiej Brytanii troszkę i z Polski troszkę”.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm zmianą Kodeksu wyborczego minister spraw wewnętrznych i administracji będzie przedstawiać Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na 100 komisarzy wyborczych oraz trzech kandydatów na Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Jeśli PKW nie powoła ich w określonym czasie, minister będzie mógł sam „niezwłocznie” powołać zarówno komisarza, jak i nowego Szefa KBW.

CZYTAJ TAKŻE

SPRAWDŹ
SWOJĄ
WIEDZĘ!

Weź udział w Quizie Wyborczym